Haldengallaen 2021

Lørdag 25. september gikk Haldengallaen 2021 endelig av stabelen i Brygga kultursal. Vanligvis avholdes denne festaftenen i januar, men pga pandemien har den vært utsatt, til nå.

HALDENGALLAEN 2020:

Arrangementet er et samarbeid mellom Halden kommune, Halden Arbeiderblad og Sparebank1stiftelsen Halden. Det ble delt ut priser fra alle arrangørene og lokale små og store stjerne underholdt. 

Sparebank1stiftlsen Halden deler hver år ut tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid. For 2020 ble disse flotte kandidatene vinnere av hver sin pris. Vi gratulerer!


Sparebankstiftelsen1 Halden Ærespris humanitær:

Kirkens Bymisjon

– Det er mange som har stått på for oss, som skulle stått her oppe i dag sammen med meg. Trond Henriksen, avdelingsleder Kirkens Bymisjon.

HALDENGALLAEN 2020:
Kirkens bymisjon Halden, her ved Trond Henriksen og Per Christian Skauen, mottok Æresprisen for sitt humanitære arbeid.
HALDENGALLAEN 2020:

Sparebankstiftelsen1 Halden Ærespris kultur:

Sverre Heidenberg

– Det første jeg tenkte, var: Har dere ringt feil? Sverre Heidenberg

HALDENGALLAEN 2020:
Else Marie Guldal Andersen deler ut Æresprisen Kultur til Sverre Magnus Heidenberg.

HALDENGALLAEN 2020:

Sparebankstiftelsen1 Halden Ærespris næringsliv:

GP-gruppen

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Sjekken vil bli donert til noen som har hatt det tøft gjennom koronaperioden. Øystein Falch, daglig leder i GP-gruppene. Les mer her.


Les mer om Haldengallaen og våre æresprisvinnere for 2020 i Halden Arbeiderblad her.