Ladies Tour of Norway får støtte til breddearrangement

LtoN får prosjektstøtte på kr 275 000 til breddearrangementer.

Les artikkelen av 31.07.2021 i Halden Arbeiderblad.