Skoleprosjekt med håndball og HTH

HTH får kr 200 000 til skoleprosjekt med håndball for 2020/2021