Haldengallaen 2019

ÅRETS PRISVINNERE UNDER HALDENGALLAEN: Alle prisvinnerne samlet på scenen etter at heder og ære hadde blitt behørig plassert gjennom lørdagskvelden. Foto: Hans Petter Wille

Sparebank1stiftlsen Halden deler hver år ut tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid. For 2018 ble disse flotte kandidatene vinnere av hver sin pris.


Ærespris for humanitært arbeid

– Det er smale grenser mellom kulturell og humanitær virksomhet, sa Kjell Hagen da han delte ut prisen til Dina Nordsjø og Ove Billington for deres arbeid med Fargespill i Halden.
– Det er flott å bli verdsatt for jobben vi gjør, og det inspirerer til å jobbe videre, sa Nordsjø.
Prispengene skal bidra til plateinnspilling av et album i løpet av året.

Juryens begrunnelse:
I noen tilfeller er det vanskelig å trekke grensene mellom hva som er en humanitært arbeid og hva som er kulturarbeid. Årets prisvinner har engasjert seg i et multikulturelt arbeid hvor utgangspunktet har vært å sette fokus på kommunikasjon, og å skape en arena for forståelse og innblikk i hverandres historie og kulturer. Vi snakker med andre ord om integrasjon. Og hva er så det, jo det handler mye om å få anledning til å bidra, delta og samhandle på tvers av ulikheter. Kjernen i dette arbeidet handler om å få ulike folk til å møtes og bli bedre kjent, bruke ressursene sine uten at de trenger å måtte gi avkall på sin kultur eller sin identitet.
Prisvinnerne har arbeidet med et prosjekt for barn og ungdom med hovedvekt på sang og dans. Målet har vært å lage en arena som knytter de nærmere sammen ved å bli bedre kjent og få forståelse og innblikk i hverandres historier og kulturer. Språket de snakker i prosjektet er norsk og de som er med lærer norsk på rekordtid. Prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten en betydelig andel frivillig innsats fra mange. Før prisvinnerne gjennomfører prosjektet er det et betydelig antall hjelpere i sving. Det planlegges og diskuteres, det sys kostymer, det lages mat, sanger og danser øves på. Folk skal kjøres og hentes, det skal pyntes, ryddes og bæres. Med andre ord, mange må delta for at dette skal kunne gjennomføres.


Ærespris for næringsliv

Prisutdeler Tom Willy Prangerød introduserte vinneren med å si at dette er et selskap som ble etablert i 1999, og at de har bidratt til å skape 150 arbeidsplasser i denne tiden.
– De har etablert et av Europas mest moderne transportsenter på Svingenskogen.
Han overrakte prisen til Per Puck, som representant for Fredriksten Utvikling og deres utvikling av Svinesund Transportsenter.
– Da vi begynte hadde vi et perspektiv på 15 år frem i tid, så vi gikk litt over planlagt tid, sa han med et smil.

Juryens begrunnelse:
Juryen til næringsprisen for 2018 hadde flere forslag til verdige kandidater. Valget falt fort ned på et selskap som ble stiftet for ca 20 år siden eller i 1999 for å være mer nøyaktig. Tanken bak etableringen var at det skulle dannes et selskap som kunne påta seg langsiktige store utviklingsoppdrag i Østfold. Næringsprisen tildeles for det som har skjedd i Halden. Dagens eier har vært med siden etableringen i 1999 og har vist både evne, vilje, tro og tålmodighet til å utvikle forretningsideen.
Tidlig på 2000-tallet ervervet selskapet 250 mål med tomt. Tomten ble så regulert og det har siden 2001 vært kontinuerlig arbeider i området. Det har også vært påkrevd mye inngrep med blant annet sprengning og masseutskiftninger. I årene 2005 til 2008 var første del av området utbygd som da i hovedsak bestod av handelsbedrifter og det var da etabler rundt 250 arbeidsplasser i området. Før utbygging av resterende områder kunne starte var det nødvendig med omfattende planeringsarbeider for å få tomtene byggeklare. Nærheten til Sverige som vi har i Halden gjorde det nødvendig for selskapet å tenke annen næringsutvikling enn handel. For å få gjennomført disse planene måtte selskapet omregulere og bekoste ny stor rundkjøring inn til området. Dette som en følge av at selskapet i 2014 besluttet å satse på et topp moderne Transportsenter. Transportsenteret er nå realisert og ble åpnet av Statsråd Solvik Olsen sommeren 2017 som Norges første i sitt slag.
Gjennom 2017 har det også vært arbeidet med etablering av en ny stor fabrikk i området og våren 2018 ble avtalen om salg av tomt klar. I disse dager pågår således bygging av en av Europas mest moderne fabrikker på området. Når siste utbygging står ferdig høsten 2019 vil det totalt sett være mer enn 500 arbeidsplasser på området. Arbeidsplasser som er betydningsfulle for Halden og mange av disse hadde neppe eksistert i Halden uten den utviklingen som har skjedd i området og som selskapet står bak. Selskapet eies i dag av Kynningsrud Eiendom, Asak Eiendom og Per Puck Eiendom. Området er Svingenskogen og det som har skjedd der og som Fredriksten Utvikling AS står bak.


Ærespris for kultur

Else-Marie Andersen Guldahl begynte å introdusere årets prisvinner med å si at vedkommende startet sin musikalske bane med å spille trommer i skolekorps. Da var det nok ikke mange som tippet på riktig prisvinner. Men da hun gikk videre til å si at han har vært aktiv på scenen i over 20 år, og har spilt med så å si alt og alle i Halden, gikk nok tankene fort til Omar Østli.
– Jeg blir ikke så lett satt ut eller tatt på senga, men det gjør jeg nå, sa prisvinneren.