Vi støtter Redningsselskapets nye redningsskøyte i Skjebergkilen

Vi støtter Redningsselskapets med kr 200.000 til ny redningsskøyte i Skjebergkilen.