Kornsjøbukta leirsted får støtte til tilbygg

Kornsjøbukta leirsted får kr. 200.000,- i støtte til tilbygg av Sparebank1stiftelsen Halden.