Opera Østfold får støtte til oppsetning av Tryllefløyten i 2017 på Fredriksten Festning

Opera Østfold får kr. 500.000,- til oppsetning av Tryllefløyten i 2017 av Sparebankstiftelsen Halden.

Se bilder fra forestillingen av Stein Johnsen, Halden Arbeiderblad.

Se artikkel i Halden Arbeiderblad om scenen.

Foto: Stein Johnsen, HA

 

Les i kandusi.no