Hjertestarter TTIF Kurs 2

Vi gir kr. 7 000 til TTIF til ekstra kurs om bruk av hjertestarter.

Se artikkel om hjertestarter.