Last ned søknadsskjema her.

Mindre prosjekter

Mindre prosjekter er begrenset oppad til kr. 50.000,- og kan søkes hele året.

Det kreves en enkel søknad med

 • beskrivelse av søkeren med organisasjonsnummer
 • hensikten og beskrivelse av prosjektet
 • kostnadsoverslag
 • søknadsbeløp

Større prosjekter

Større prosjekter skal styrebehandles og krever en omfattende søknad.

Det kreves en velbegrunnet søknad med

 • beskrivelse av søkeren med organisasjonsnummer
 • siste godkjente årsregnskap
 • hensikten og beskrivelse av prosjektet

Videre skal søknaden inneholde

 • prosjektplan
 • kostnadsbudsjett
 • finansieringsplan
 • hvilke andre steder det er søkt støtte til samme prosjekt
 • søknadsbeløp

Søknadene til større prosjekter behandles på styremøtene som normalt holdes hvert kvartal.

Søknader til både små og store prosjekter sendes til Sparebank1stiftelsen Halden ved daglig leder på e-post.

For info om personopplysninger les mer her.