Sparebank1stiftelsen Halden er en stiftelse som drives av arbeidende styreleder. Styret er aktivt med på alle større tildelinger.

Generalforsamlingen tilsetter styret og gir mandat for styreperioden. Stiftelsen har en generalforsamling på 12 medlemmer, et styre på 5 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. 

Regnskapsfører for Sparebank1stiftelsen Halden er firma Regnskapsservice og revisor er firma PricewaterhouseCoopers AS.


Tillitsvalgte i Sparebank1stiftelsen Halden pr. 1. juni 2021:

Styret

 • Kjell Hagen, Rødsveien 81, 1781 Halden – arbeidende styreleder
 • Roger Caspersen, Felttogsveien 21, 1793 Halden – nestleder
 • Hanne Gudem, Liveien 1, 1769 Halden
 • Åse Gustavsen, Korterødveien 41, 1794 Sponvika
 • Hanne Lerche Raadal, Porfyrveien 3, 1784 Halden

Se en tidligere presentasjon av noen av styremedlemmene i egen artikkel her.

Varamedlemmer til styret

 • Pernille Flyvholm, Knardalpynten 14, 1769 Halden
 • Erlend Sand Aas, 1782 Halden

Generalforsamlingen

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer:

 • Else Marie Andersen Guldahl, Eventyrveien 4, 1781 Halden – leder
 • Bjarte Norheim, Knardalsåsen 9, 1769 Halden – nestleder
 • Bjørn Ståhl, Kitterød, Rute 510, 1765 Halden
 • Liv Marit Sundstøl, Foltmars vei 8, 1781 Halden
 • Dag Brekke, Oskleiva 25, 1772 Halden
 • Thor Fagereng, Furuboveien 6 A, 1786 Halden
 • Wenche Scott Hagen, Kiellandsgate 14, 1767 Halden
 • Anne Julsrud Haugen, Hugins vei 15, 1782 Halden
 • Jon Ole Torp, Strupe gård, 1782 Halden
 • Svein Roger Lunde, Grønliveien 69, 1782 Halden
 • Ann-Lisbeth Østby, Skriverøveien 227, 1765 Halden
 • Henrik Falch, Fiskeklev-veien 31, 1769 Halden

Varamedlemmer til generalforsamlingen

 • Trude Barstad Thoresen, Kvartsveien 43, 1784 Halden
 • Hans-Christian Berg, Enningdalsveien 691, 1765 Halden

Valgkomiteen

 • Else Marie Andersen Guldahl, Eventyrveien 4, 1781 Halden
 • Jon Ole Torp, Strupe gård, 1782 Halden
 • Bjarte Norheim, Knardalsåsen 9, 1769 Halden