Sparebankstiftelsen Halden er en stiftelse som drives av arbeidende styreleder. Styret er aktivt med på alle større tildelinger. Generalforsamlingen tilsetter styret og gir mandat for styreperioden. Stiftelsen har en generalforsamling på 12 medlemmer, et styre på 5 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. Regnskapsfører for Sparebankstiftelsen Halden er firma Regnskapsservice og revisor er firma PricewaterhouseCoopers AS.

 

Tillitsvalgte i Sparebankstiftelsen Halden pr. 1. juni 2016:

Styret

 • Kjell Hagen, Rødsveien 81, 1781 Halden – arbeidende styreleder
 • Roger Caspersen, Felttogsveien 21, 1793 Halden – nestleder
 • Hanne Gudem, Liveien 1, 1769 Halden
 • Åse Gustavsen, Korterødveien 41, 1794 Sponvika
 • Elin Cathrine Hagen, Frydenlundveien 21, 1784 Halden

Se presentasjon av styremedlemmene i egen artikkel her.

Varamedlemmer til styret

 • Espen Holtan, Brattliveien 4, 1779 Halden
 • Gro Kristin Hauge, Eskevikveien 10, 1767 Halden

 

Styret i Sparebankstiftelsen Halden består av Hanne Gudem, Kjell Hagen, Roger Caspersen, Åse Gustavsen og Elin Cathrine Hagen.

 

Generalforsamlingen

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer:

 • Else Marie Andersen Guldahl, Eventyrveien 4, 1781 Halden – leder
 • Bjarte Norheim, Knardalsåsen 9, 1769 Halden – nestleder
 • Renee Antonsen, Grimsrødhøgda 63 B, 1786 Halden
 • Dag Brekke, Oskleiva 25, 1772 Halden
 • Nina Ebeltoft Nordbø, Busterudgt. 7, 1776 Halden
 • Thor Fagereng, Furuboveien 6 A, 1786 Halden
 • Wenche Scott Hagen, Kiellandsgate 14, 1767 Halden
 • Anne Julsrud Haugen, Hugins vei 15, 1782 Halden
 • Jon Ole Torp, Strupe gård, 1782 Halden
 • Karsten Wiig, Postboks 24, Risum, 1761 Halden
 • Ann-Lisbeth Østby, Skriverøveien 227, 1765 Halden
 • Bjørn Ståhl, Kitterød, Rute 510, 1765 Halden

 

Varamedlemmer til generalforsamlingen

 • Liv Marit Sundstøl, Foltmars vei 8, 1781 Halden
 • Henrik Falch, Fiskeklev-veien 31, 1769 Halden

 

 

Valgkomiteen

 • Else Marie Andersen Guldahl, Eventyrveien 4, 1781 Halden
 • Jon Ole Torp, Strupe gård, 1782 Halden
 • Bjarte Norheim, Knardalsåsen 9, 1769 Halden