Cathrineholmssamlingen blir i Halden

Østfoldmuseene får kr 350 000 til innkjøp av Cathrineholmssamlingen.

Se artikkel i HA 21. des. 2021