Tungegården blir kunstnermiljø for Halden

Halden kulturråd får støtte til forprosjekt «Tungegården» med kr 130 000. Målet er å etablere et permanent sted for kunstmiljøet i Halden. Et sted som er stort nok til å romme alle interesserte kunstnere fra alle kunstsjangere for produksjon og utstillinger.

Ønsket er at dette skal bli et tilbud til Haldens kunstnere, spesielt de unge, samtidig som det skal være et attraktivt sted å besøke for både kunstinteresserte – og for folk flest.