Idd og Enningdalen historielag får til hoggeskur ved Monolittbruddet

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 75.000,- til Idd og Enningdalen historielag til oppføring av hoggeskur.

«Monolittbruddet er en suksesshistorie. Fra og med 2021 blir dette en del av Økomuseum Grenselands besøksmål. Idd og Enningdalen Historielag har gjort en formidabel innsats – både i form av utallige dugnadstimer (over uker, måneder, år), og har skaffet store summer fra ulike instanser til dette viktige arbeidet:* Synliggjøre GRANITTINDUSTRIENS HISTORIE i Idd* Løfte fram MONOLITTENS HISTORIE* Vise HVORFRA ett av Norges mest kjente MONUMENTALE kunstverk kommerNå legges de siste arbeidstimene inn fra dugnadsgjengen i Idd og Enningdalen Historielag. HOGGESKURET blir snart ferdigstilt. Nå er taket på plass. Nå skal det takrenne og nedløp monteres foruten benker og bord i deler av hoggeskuret – til glede for alle de tusener (i 2019 var det rundt 5000 registrerte besøkere!) som kommer når været ikke er på sitt beste.Nå skal vi også utvikle læringsmidler for skoler (og andre) som vil få mer kunnskap om «granittens hemmeligheter», om stenhoggernes arbeid, om kampen for tilværelsen der fagforeningene sto sterkt. Med andre ord – oppgavene står i kø! foto: Svein Norheim. Thor Edquist, 12. nov. 2020, Glad i Halden»

«Da er arbeidet med å bygge en kopi av et hoggeskur godt i gang i Monolittbruddet. Dugnadsgjengen til Idd og Enningdalen historielag, antagelig Norges mest aktive, har planert, fått opp 8 grunnstener og lagt bunnsvilla.Også Monolitt-gjengen, som bygde kopien av Monolittblokka, kommer til å delta i arbeidet.Takk til Berg Sparebank, Sparebank1stiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen DNB for at dere betaler.Og til Halden kommunes byggesaksavdeling for rask og grei saksbehandling. Veldig hyggelig er det også for en som er ordensmann nå i september å se at alle tar ansvar og tar med søpla si hjem, slik vi oppfordrer til på et skilt i bruddet. Ta dere, som jeg gjør av og til, en kveldstur alene, nyt stillheten og reflekter litt over hvor mye menneskelig slit som ligger bak haugene med skrotsten, veiene og alle bruddene. Thor Edquist, Glad i Halden, 27. sept. 2020»