Kvik Halden FK oppgraderer SFO bygget

Kvik Halden FK får støtte på kr. 600.000.- til ferdigstilling av brakkebyggningen etter forskriftsmessig stand, slik at SFO kan fortsette å bruke bygget.