Halden Håndballforening

Halden Håndballforening får langsiktig støtte til å styrke arbeid for barn og unge. Det ble bevilget kr. 110.000.- pr år i tre år og kr. 50.000.- til etablering av TH-lag.

Halden håndballforening fikk støtte med totalt kr. 380.000.-