Korpsprojektet fortsetter

Vi støtter samarbeidsprosjektet for korps i Halden med kr. 300.000.