Økomuseum grenseland får prosjektstøtte

Økomuseum grenseland får kr 80 000 i prosjektstøtt.