Årets julegave til Haldenserne går til oppgradering av Busterudparken

Halden kommune får kr 1 550 000 til prosjektet oppgradering av Busterudparken.