Klubbene i Halden får granulatrister i gave for å hjelpe på miljø

Halden Idrettsråd får kr 405 000 til grønne tiltak.

Etter søknad fra Kvik Halden fotball om granulatrister bestemte styret seg for å kontakte Halden Idrettsråd. Avtale ble med idrettsrådet som sørget for at alle kunstgressbanene i Halden fikk det samme tilbudet om granulatrister for å hjelpe på miljøproblemet.

Totalt gavebeløp ble kr 405.000.