Juleselskapet får støtte til lagerlokaler

Juleselskapet får kr. 60,000,- til støtte til lagerlokaler av Sparebank1stiftelsen Halden.