Idd bygdehus får støtte til omlegging av yttertak

Idd bygdehus får kr 300.000 i støtte til omlegging av yttertak.