Sarpsborg Flerkulturelle Håndarbeid og Dialogforum med kulturskole for de over 60

Sarpsborg Flerkulturelle Håndarbeid og Dialogforum har fått kr. 100.000,- til å ha kulturskole for de over 60 år.

SFHD ønsker å dekke et behov for kulturelle aktiviteter for pensjonister som fortsatt er aktive. Med midlene de nå har fått av Sparebank1stiftelsen Halden kan de i 2018 tilby en åpen møteplass for de over 60 på Sarpsborg kulturskole to dager i uken, der det tilbys kulturskoleaktiviteter.

SFHD samarbeider med Sarpsborg kommunes prosjekt Verdensrommet , og arbeider for mangfold, likeverd og inkludering. SFHD arbeider for at Sarpsborgs befolkning skal få tilbud om kulturelle aktiviteter uavhengig av religion, alder, legning, etnisitet, funksjon eller kjønn.