Idd Sportsklubb har fått ny snøscooter til gode løyper

Idd Sportsklubb har fått kr. 185.000.- til ny snøscooter og annet arrangementsutstyr.

 

Klubben har to egne lysløyper på Aspedammen og Prestebakke som de drifter. De har også mange kilometer med turløyper utenom lysløypene. Alle disse løypene blir det kjørt opp skispor i så fort det er nok snø. Dette er gjort i flere generasjoner til glede for Haldens befolkning. Klubben har nå fått ny snøscooter av Sparebank1stiftelsen Halden som muliggjør at de kan fortsette dette arbeidet