Kvik Halden får nytt kunstgress på Strupe som en stor gave fra oss i Sparebankstiftelsen Halden

Kvik Halden får igjen nytt kunstgress på Strupe med støtte fra oss på kr. 500 000.

 

Les mer i Halen Arbeiderblad.