Foreningen Haldens minder får støtte til utvendig belysning av Immanuelskirken

Foreningen Haldens minder får kr. 100.000,- av Sparebankstiftelsen Halden i tilleggsbevilgning til utvendig belysning av Immanuelskirken.