Røde Kors får hjertestartere til Iddebo og Bergheim

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 30 000 til Røde Kors til hjertestartere for Iddebo og Bergheim.

 

Les mer om vår gave her.