Østfoldmuseene får støtte til prosjektet Byen brenner

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 100.000,- til Østfoldmuseene til prosjektet Byen brenner.