Opera Østfold operaoppsetning på Fredriksten festning sommeren 2013

Sparebankstiftelsen Halden har bevilget kr. 300.000,- i støtte til Opera Østfold vedrørende operaforestillingen på Fredriksten festning sommeren 2013.