Stor satsning ved utbygging av flott fotballanlegg på Strupe for KVIK Halden FK

Det er gitt kr. 740.000,- til Kvik HFK til utbygging av Strupe slik at flere baner kan tas i bruk og senere belegges med kunstgress. Dette for å kunne ta i mot en stadig voksende mengde barn og unge knyttet til klubben og anlegget.