Regionalpark Haldenkanalen utvikler området Brekke sluser

Regionalpark Haldenkanalen får kr 630 000 i støtte til å utvikler området rundt Brekke sluser for besøkende.

Les mer om tildelinger her i Halden Arbeiderblad.

Hensikten er å få folk til å bruke områdene ved Brekke i langt større omfang og knytte det opp mot de øvrige naturopplevelsene i området. Vi vil at stedets historie og installasjoner skal kunne oppleves av mange flere, og at stedet skal bli et naturlig utfluktsmål og utgangspunkt for opplevelser knyttet kanalen, stier i området, båtturer, naturreservat mm.

Det er svært mange som deltar i prosjektet, bl.a. Halden turist, og det er etablert et eget nettverk som jobber med å videreutvikle stedet og opplevelsen, både i næringssammenheng og for allmennheten. Det er regionalparken som vil står for det finansielle, mens det er kanalselskapet som bli stående som eier og ansvarlig for vedlikehold.

Støtten er i hovedsak knyttet til opparbeiding av parkeringsplass, istandsetting av gammel låve til kiosk, oppholdsrom, hvilerom for guider og lagerrom for seler og utstyr. Videre ønsker vi å tilrettelegge et lek- og oppholdsareal for barn, og der etablere en mini klatrepark, som kan benyttes uten tilsyn og sikring. Det er også behov for en opprydding av skilter, stolper og parkering.

FORAN «BREKKEBUA»: F.v: Kjell Hagen (Sparebank1stiftelsen Halden), Tom Willy Prangerød (Sparebank 1), Anette Henning (Berg Sparebank), Terje Kristiansen (Haldenkanalen), Vidar Østenby (Haldenkanalen Regionalpark) foran det som skal bli et senter for klatreparken på Brekke. Foto: Anders Svendsen