Monolittbruddet på Hov

Idd og Enningdalen historielag får ytterligere støtte til Monolittprosjektet med kr. 75.000.-

Bilder og tekst lån fra «Glad i Halden» Thor Edquist

Da er arbeidet med å bygge en kopi av et hoggeskur godt i gang i Monolittbruddet. Dugnadsgjengen til Idd og Enningdalen historielag, antagelig Norges mest aktive, har planert, fått opp 8 grunnstener og lagt bunnsvilla.Også Monolitt-gjengen, som bygde kopien av Monolittblokka, kommer til å delta i arbeidet.

Takk til Berg Sparebank, Sparebank1stiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen DNB for at dere betaler. Og til Halden kommunes byggesaksavdeling for rask og grei saksbehandling.