Aremark Jeger og Fiskeforening får støtte til prosjekt

Aremark Jeger og Fiskeforening får kr. 70.000,- til prosjekt av Sparebank1stiftelsen Halden.