Aremark aktivitetspark får støtte til innkjøp av lavvoer

Aremark aktivitetspark får kr 163.750 i støtte til innkjøp av to lavvoer.

 

Her kan det være konserter, arrangeres 4H-leir, være skoleklasser … Alle som ønsker kan leie her ellers i året. derfor er det også investert i toaletter og dusjer. Det kobles til det kommunale nettet. Vi har også fått midler fra Sparebank1stiftelsen og sparebankstiftelsen til DNB. I tillegg har vi brukt av overskuddet fra forrige elgfestival, forteller Hanseseter.