SOLtre og SOLbenker til havna og sentrum

Tekna Halden får kr. 150.000,- til å installere SOLtre og SOLbenker til havna og sentrum i Halden av Sparebank1stiftelsen Halden.