Østfoldmuseene restaurerer «Ode til lyset»

Østfoldmuseene får kr. 100.000 til å restaurerer «Ode til lyset» av Sparebank1stiftelsen Halden.