Vi gir mye som kommer mange til gode i breddegaver

Hvert år deler vi ut breddegaver til drøyt 100 små og store lag. I 2018 delte vi ut kr 348 000.