Foreningen «Elgåfossen naturpark» skal lyse opp Elgåfossen

Foreningen «Elgåfossen naturpark» har fått kr. 50.000,- til belysning av Elgåfossen i Enningdalen.