KVIK Halden FK får utvidet støtte til rehabilitering av garderober på Halden Stadio

KVIK Halden FK får kr. 220.000,- av Sparebankstiftelsen Halden i utvidet støtte til rehabilitering av garderober på Halden Stadio.

Se mer om opp-pussingen her.