Kvik Halden får støtte til innkjøp av 3×3 baner for barnetrening

Kvik Halden får kr. 60.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til innkjøp av 3×3 baner for barnetrening.