Kvik Halden Fotballklubb får støtte til barnefotballkoordinator

Sparebankstiftelsen Halden gir støtte til Kvik’s satsning på nesten 500 barn og ungdom i klubben. Barnefotballkoordinator Arild Veland Jacobsen har høyeste nasjonale trenerutdannelse og vil således være en meget kompetent person til å lede klubbens satsning. Sparebankstiftelsen Halden bevilget kr. 70.000,- i forbindelse med klubbens satsning på barn og unge og ansettelse av barnefotballkoordinatoren.

 

PÅ BILDET: Fra venstre: Eivind Grønnern, SpareBank1 Halden Ragnar Sande, nestleder i styret Sparebankstiftelsen Halden Anders Viken, leder i Kvik Halden Fotballklubb Arild Veland Jacobsen, barnefotballkoordinator i Kvik Kjell Hagen, styreleder i Sparebankstiftelsen Halden